Frederikssund
Philatelistklub

 

Program

Mødeprogram for 2. halvår 2019

Mødested:
   Islebjerg kirkes lokaler, Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund.  Klokken 19.00

Tirsdag den 27. august
Velkommen til en ny sæson. Almindeligt byttemøde samt auktion.

Tirsdag den 10. september
Almindeligt byttemøde samt auktion

Tirsdag den 24. september
Frimærkealfabetet, samt almindeligt byttemøde og auktion

Søndag den 06. oktober
Byttedag i Grønnegade Centret i Hillerød kl. 10-16.00

Tirsdag den 08. oktober
Roskilde kommer på besøg, byttemøde samt auktion

Tirsdag den 22. oktober
Hillerød kommer på besøg. Auktion og bytning.

Mandag den 04. november
Roskilde holder discount dag på Tinghuset Jernbanegade 21A, kl 18.45-19.00. Efter dette tidspunkt er døren aflåst og der skal ringes p

Tirsdag den 05. november
Almindeligt byttemøde og auktion.

Søndag den 17. november
Fællesklubberne afholder det årlige repræsentantskabsmøde et nyt sted, Kulturcenter Mariehøj kultursalen, Øverødvej 246 2840 Holte kl. 10-16. Auktion ca. kl. 13.00

Tirsdag den 19. november
Almindeligt byttemøde samt auktion.

Tirsdag den 03. december
Klubbens store anvisningssalg, ingen begrænsninger ved indlevering denne aften.

Tirsdag den 17. december
Klubbens julemøde, ingen frimærkebytning denne aften

Første mødedag i det nye år bliver tirsdag den 14. januar 2020

Der afholdes anvisningssalg (næsten) hver mødeaften. Materialet hertil indleveres samme aften som anvisningssalget afholdes. Hver person kan max. få 5 lot med hver gang.

Klubben råder over et bibliotek. Ønskes litteratur til udlån kan dette ske gennem John Hansen. Lånetiden aftales med John Hansen

For 2. halvår af 2019 udgør kontingentet: A-medlemmer 215 kr, C-medlemmer 60 kr, juniorer 50 kr. Indbetaling af kontingent bedes foretaget via netbank under kortart 1551 efterfulgt af giro 8139822 påført medlemsnr med 3 cifre. Eller direkte til kasseren ved klubmøderne