Frederikssund
Philatelistklub

 

Program

Mødeprogram for 1. halvår 2021

Mødested:
   Islebjerg kirkes lokaler, Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund.  Klokken 19.00

Tirsdag den 5. januar
Velkommen til første møde i det nye år, alm. byttemøde samt auktion.

Tirsdag den 19. januar
Almindeligt byttemøde, samt auktion og klubbens generalforsamling.

Tirsdag den 2.februar
Almindeligt byttemøde og auktion

Søndag den 07. februar
Elværket er aflyst på grund af Corona, og reglerne i Elværket

Tirsdag den 16. februar
Almindeligt byttemøde og auktion

Tirsdag den 02.marts
Almindeligt byttemøde og auktion

Tirsdag den 9. marts
Vi besøger Hillerød frimærkeklub i Grønnegade Centret kl. 19.00.

Tirsdag den 16. marts
Almindeligt byttemøde med "Frimærkealfabetet" en lille konkurrence, samt auktion

Mandag den 22. marts
Vi besøger Roskilde. Mødested Tinghuset Jernbanegade 21A kl. 18.30-18.45. Ellers ring på hvis der ikke er nogen til stede

Tirsdag den 30. marts
Alm. byttemøde, auktion samt byt med klubben.

Tirsdag den 13. april
Almindeligt byttemøde, samt klubbens store anvisningssalg, ingen begrænsninger ved indlevering denne aften.

Føste møde i efteråret bliver tirsdag den 31. august 2021

Der afholdes anvisningssalg næsten hver mødeaften. Max 10 lot pr. medlem. Ingen avisningssalg ved fordrag.
Indlevering til auktionen er samme dag som mødeaftenen.

Klubben råder over et bibliotek. Ønskes litteratur til udlån kan dette ske gennem John Hansen. Lånetiden aftales med John Hansen

For 1 halvår af 2021 udgør kontingentet: A-medlemmer 225 kr, C-medlemmer 60 kr, juniorer 50 kr. Indbetaling af kontingent bedes foretaget via netbank under kortart 1551 efterfulgt af giro 8139822 påført medlemsnr med 3 cifre. Eller direkte til kasseren ved klubmøderne