Frederikssund
Philatelistklub

 

Program

Mødeprogram for 2. halvår 2021

Mødested:
   Islebjerg kirkes lokaler, Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund.  Klokken 19.00

Tirsdag den 31. august
Velkommen til en ny sæson, alm. byttemøde samt auktion.

Tirsdag den 14. september
Almindeligt byttemøde, samt auktion. Byt med klubben Oversø og miniark fra Europa.

Tirsdag den 28.september
Almindeligt byttemøde og auktion samt klubbens lille anvisningssalg

Søndag den 03. oktober
Byttedag i Grønnegade centret i Hillerød

Tirsdag den 12. oktober
Hillerød kommer på besøg, auktion og bytning

Lørdag den 23.oktober
Samlermesse i Royal State (Frederiksborg hallen)

Tirsdag den 09. november
Almindeligt byttemøde samt auktion og Frimærkealfabetet.

Søndag den 21. november
Fællesklubberne afholder det årlige repræsentatskabsmøde. Idrætscenter Bistrupvej i Birkerød kl. 10-16. Auktion ca. kl. 13.00

Tirsdag den 23. november
Alm. byttemøde, auktion og byt med klubben med enkeltmærker Europa

Mandag den 29. november
Roskilde holder skrammel auktion på Tinghuset Jernbanegade 21A kl. 18.45-19.00. Efter dette er døren låst, derfor ring på, hvis der ikke er nogen til stede.

Tirsdag den 07. december
Almindeligt byttemøde, samt klubbens store anvisningssalg, ingen begrænsninger ved indlevering denne aften.

Tirsdag den 21. december
Klubbens julemøde, ingen frimærkebytning denne aften.

Første møde i det nye år bliver tirsdag den 04. januar 2022

Der afholdes anvisningssalg næsten hver mødeaften. Max 10 lot pr. medlem. Ingen avisningssalg ved fordrag.
Indlevering til auktionen er samme dag som mødeaftenen.

Klubben råder over et bibliotek. Ønskes litteratur til udlån kan dette ske gennem John Hansen. Lånetiden aftales med John Hansen

For 2. halvår af 2021 udgør kontingentet: A-medlemmer 225 kr, C-medlemmer 60 kr, juniorer 50 kr. Indbetaling af kontingent bedes foretaget via netbank under kortart 1551 efterfulgt af giro 8139822 påført medlemsnr med 3 cifre. Eller direkte til kasseren ved klubmøderne