Frederikssund
Philatelistklub

 

Indmeldelse

Hvad gør jeg?

Du ringer til formand Otto Pedersen, tlf. 51363871, og aftaler nærmere. Du kan også bare møde op kl. 19.00 til mødet (se program seniorer).

Du er meget velkommen til at komme til et par mødeaftener, inden du beslutter dig for medlemskab.

For andet halvår af 2022 udgør kontingentet:

Seniorer:  A-medlemmer 240 kr. pr. halvår.
 C-medlemmer (uden DFT blad) 60 kr. pr. halvår
Juniorer: 50 kr. pr. halvår

Altså mød op, få en masse venner og et godt socialt samvær blandt frimærkesamlere i Frederikssund og omegn.