Frederikssund
Philatelistklub

 

Bestyrelse


Formand: Otto Pedersen
Næstformand:Christian Nielsen
Kasserer:John Hansen
Sekretær: Michael Søgaard Larsen
BestyrelsesmedlemTorben Kjer
Suppleant: Benny Larsen

Dubletcirkulationen varetages af John Hansen.

Biblioteket varetages af John Hansen

Hjemmesiden varetages af Peter Sandbeck